De wiedeg of onkruideg is ideaal inzetbaar om tijdens de groei met minimale bestrijdingsmiddelen onkruid te verwijderen. Standaard heeft de wiedeg een doorlaat van 70cm en is verkrijgbaar in een enkelbed en drievoudige versie.