Onkruideg / wiedeg

Aangedreven wiedeg voor mechanische onkruidbestrijding naast en tussen de planten.

Twee balken met elk twee rijen eggetanden maken een op- en neergaande beweging van ±20cm.
Hierdoor worden jonge kiemende zaadonkruiden los getrokken en komen bovenop te liggen waardoor deze uitdrogen.
Afhankelijk van het gewas wordt de snelheid van de eggetanden hydraulisch geregeld.

De machine heeft een doorlaat van ±70cm en is verkrijgbaar in een enkele en een drievoudige versie.

De onderstaande link bevat een filmpje van onze drievoudige wiedeg: